Knjigoveznica

Idealan i kvalitetan način za očuvanje pisanog i štampanog materijala je uvez. Prema vrijednosti i namjeri upotrebe štampanog materijala odabire se njegov uvez. Uvezujemo sljedeće vrste dokumenata:

 

  • diplomske radove
  • magistarske radove
  • disertacije
  • poslovne knjige
  • časopise
  • službene novine
Vste uveza:
  • tvrdi uvez
  • meki uvez
  • spiralni uvez

© 2010 INDA d.o.o. Lukavac. Sva prava zadržana!